Niquet.nl

Inlezen handtekening in (Outlook)mail

Als je een Outlook-mailitem aanmaakt op een account waar een default handtekening is ingesteld dan kan je door het inrichten van de mailitem deze handtekening opnemen door de olMailItem.HTMLbody te vullen door de evt gegenereerde bodytekst + olMailItem.HTMLbody.

Maar je kunt de handtekening ook inlezen door gebruik te maken van het inlezen van de html – file.

De reeds aangemaakte handtekeningen staan waarschijnlijk in je Roaming directory,  bijv:

“c:\users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures\”

Maar je kunt uiteraard een handtekening inlezen die elders staat. 

Allereerst moet je refereren naar “Microsoft Scripting Runtime” om gebruik te kunnen maken van de “Filesystemobject”.

Maak dan de volgende module / code aan:

 


Dim olApp as outlook.Application
Dim olMail as Outlook.Mailitem
Dim olMailTekst as string
Dim FSO as Scripting.FileSystemObject
Dim tsTextIn as Scripting.TextStream
Dim strTextIn as String
Dim strFile as string

'Inlezen handtekening
strFile = "C:\Users\\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures\Standaard.htm"
Set FSO= New Scripting.FileSystemObject
Set tsTextIn = FSO.OpenTextFile(strFile)
strTextIn = tsTextIn.ReadAll

'Ingelezen HTML script van Handtekening plakken onder de gewenste bodytekst
olMailTekst = "

Dit is een test

Lekker veel tekst

" olMailTekst = olMailTekst & vbLf & strTextIn 'Initiëren Outlook mail set olApp = new Outlook.Application set olMail = olApp.CreateItem(0) With olMail .to = "test@mail.nl" .Subject = "Testonderwerp" .HTMLBody = olMailTekst .display End With

Leave a Comment