Niquet.nl

E-mailbericht exporteren als PDF bestand

Met Windows 10 kwam de mooie functie waarmee je alle documenten die je naar de printer kunt sturen ook opslaan als PDF bestand.  Dus ook e-mailtjes in Outlook.
In VBA kom je dit echter niet tegen vreemd genoeg in de Outlook class. Deze vind je wel terug in MS-Word, dus via een omweg kan je via VBA toch een e-mailbericht opslaan als PDF bestand:

Bovengenoemde code slaat het uiteindelijke PDF bestand op in de ‘default’ documenten-map.

Als je dit wilt vragen aan de gebruiker kan je onderstaande functie gebruiken:

En deze functie kunt u dan als volgt gebruiken: