Niquet.nl

Category Archives: VBA – Excel

Aanmaken afspraak/meeting in Outlook vanuit Excel

Stappen: Maak een Excel bestand aan en sla deze op als een Macro enabled workbook, bijv. “Outlouk-agenda vanuit Excel.xlsm” Maak in eerste tabblad (hernoem deze naar ‘agenda’) op de eerste regel de volgende kolomkoppen aan: Agenda – account Onderwerp Locatie Body Datum start eind Hele dag Categorie Het ziet er dan als volgt uit:

[…]

Aanmaken Outlook e-mailbericht

Reserveren variabelen

Initiëren Outlook

Of:

E-mailbericht vullen